Sunday, August 26, 2007

Οι κληρονομικές επιδράσεις στην μάζα

Του Gustave Le Bon
Η ψυχολογία των μαζών σελ 31

Οι συνειδητές πράξεις απορρέουν από ένα ασυνείδητο υπόστρωμα, που διαμορφώνεται κυρίως από κληρονομικές επιδράσεις. Αυτό το υπόστρωμα περικλείει τα αναρίθμητα προγονικά κατάλοιπα που συνιστούν την ψυχή της φυλής. Πίσω από τις αναγνωρισμένες αιτίες των πράξεων μας, βρίσκονται μυστικές αιτίες που τις αγνοούμε. Οι περισσότερες από τις καθημερινές μας πράξεις είναι το αποτέλεσμα κρυμμένων κινήτρων που μας διαφεύγουν. Είναι κυρίως ως προς τα ασυνείδητα στοιχεία που συνθέτουν την ψυχή μιας φυλής, που μοιάζουν μεταξύ τους όλα τα άτομα αυτής της φυλής. Είναι ως προς τα συνειδητά στοιχεία, καρπούς της αγωγής αλλά κυρίως μιας ιδιαίτερης κληρονομικότητα, που διαφέρουν[..] Μεταξύ ενός διάσημου μαθηματικού και του υποδηματοποιού του μπορεί να υπάρχει μια άβυσσος ως προς την πνευματική συνάφεια , όμως σε ότι αφορά στο χαρακτήρα και στις πεποιθήσεις η διαφορά είναι συχνά μηδαμινή ή πολύ ισχνή .Όμως αυτές οι γενικές ιδιότητες του χαρακτήρα , καθώς διέπονται από το ασυνείδητο και τις διαθέτουν σχεδόν στον ίδιο βαθμό τα περισσότερα από τα κανονικά άτομα μιας φυλής , είναι ακριβός αυτές που, μέσα στις μάζες, βρίσκονται συσσωρευμένες.

Thursday, February 22, 2007

Ο όρκος των Ελλήνων πριν από τη μάχη των Πλαταιών

Του Λυκούργου
κατά Λεωκράτους 80-81


Γι’ αυτό το λόγο , άνδρες δικαστές τους όλοι οι Έλληνες στις Πλαταιές , όταν επρόκειτο παρατεταγμένοι να πολεμήσουν τις δυνάμεις του Ξέρξη δεν εφευράν , αλλά μιμήθηκαν το γνωστό σ’ εσάς όρκο. Κι αυτόν αξίζει να τον ακούσετε γιατί , αν και είναι πολύ παλαιά τα τότε γεγονότα , όμως συχνά είναι δυνατό να αναγνωρίσει κανείς σ’ αυτά που έχουν γραφεί την ανδρεία εκείνων. Και για χάρη μου διάβασε τον Όρκο

«Δεν θαπροτιμήσω τη ζωη από την ελευθερία , ούτε θα εγκαταλείψω τους αρχηγούς , ούτε ζωντανούς , ούτε πεθαμένους , αλλά θα θάψω όλους τους συμμάχους που θα πέσουν στο πεδίο της μάχης. Και αν υπερισχύσω των βαρβάρων στο πόλεμο , καμία από τις πόλεις που θα πολέμησαν για τη σωτηρία της Ελλάδας δε θα καταστρέψω , αλλα θα κάνω φόρου υποτελείς όλες εκείνες που προτίμησαν το βάρβαρο και από τα ιερά , όσα πυρπολήθηκαν και καταστράφηκαν από τους βαρβάρους , κανένα δε θα ανοικοδομήσω εξ ολοκλήρου , αλλά θα τον αφήσω εγκαταλειμμένα ως υπενθύμιση της ασέβειας της βαρβαρικής για τους μεταγενέστερους»

Η προέλευση της πόλης-κράτους και οι λόγοι ύπαρξης της

του Αριστοτέλη
πολιτικά 1280b 32-45 1281α 1-4

Είναι φανερό λοιπόν ότι η πόλη δεν είναι η εγκατάσταση των ανθρώπων σε μια περιοχή και το ότι δεν αδικούνται μεταξύ τους και ότι έχουν σχέσεις συναλλαγής. Αυτά είναι αναγκαία για να υπάρξει μια πόλη, αλλά και εάν όλα αυτιά θα συμβούν , δεν υπάρχει μια πόλη , αλλά μόνο όταν υπάρχει σωστή επικοινωνία και των οικογενειών και των γενών χάριν τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο όμως δε θα συμβεί παρά μόνο με την εγκατάσταση σε μια περιοχή και με τις επιγαμίες των κατοίκων , γι’ αυτό και δημιουργήθηκαν ανά τις πόλεις δεσμοί από επιγαμίες και θρησκευτικές τελετές και θυσίες και τρόποι κοινής συμβίωσης. Όλα αυτά είναι έργο φιλικής διάθεσης είναι φιλική διάθεση. Σκοπός λοιπόν , της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη , λοιπόν , είναι ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο είναι , όπως είπαμε , ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή . Επομένως πρέπει να θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωση τους.